Vyraženie alebo dotlač štítkov

Na výrobný štítok je možná dotlač alebo razba (raznica 4mm) Vašich údajov. Dotlač alebo razbu Vašich údajov je nutné objednať zvlášť produktmi "Ražba štítku" alebo "Dotlač štítkov". V košíku potrebujeme do poznámky ku konkrétnemu štítku vyplniť údaje Vášho stroja podľa TP (rok výroby, číslo stroja tj VIN, číslo motora pokiaľ treba). Razíme iba tieto spomínané, pri dotlači nie je počet údajov obmedzený (obmedzujúca je iba veľkosť polí štítku).